Bibliografia Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
Jednostki organizacyjne - wykaz skrótów i pełnych nazw


Baza zawiera indeks jednostek organizacyjnych najniższego szczebla (zakłady, pracownie), odzwierciedlających strukturę organizacyjną UMCS. W celu prowadzenia szczegółowych zestawień bibliometrycznych dorobku naukowego Uniwersytetu lub osobnego wydruku prac pracowników emerytowanych, magistrantów i osób odbywajacych na UMCS staż naukowy, oprócz jednostek faktycznie występujących w strukturze Uczelni, indeks jednostek organizacyjnych zawiera trzy stworzone sztucznie "jednostki": Prac. Emeryt., Staż., Stud.

Wyszukiwanie wg. jednostek organizacyjnych:

W celu wyszukiwania prac wg jednostki organizacyjnej UMCS należy wybrać pole: JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA i wpisać skrót jednostki (lub jego początek) wg poniższego wykazu. Następnie wybrać przycisk INDEKS lub SZUKAJ.

Kated.Kształ.Ogólnoplast. WEW Katedra Kształ.Ogólnoplast.
Zakł.Dział.Strukt.Wizual. WEW Zakł.Działań i Strukt.Wizual.
Zakł.Teorii Wychow.Plast. WEW Zakł.Teorii Wychow.Plast.
Zakł.Teorii i Hist.Szt. WEW Zakł.Teorii i Historii Sztuki
Kated.Proj. WFP Katedra Projektowania
Kated.Kształ.Ogólnoplast. WFP Katedra Kształ.Ogólnoplast.
Zakł.Ergon. i Podst.Proj. WFP Zakł.Ergon. i Podstaw Proj.
Kated.Proj.Graf. WGM Katedra Projektowania Graf.
Kated.Graf.Warszt. WGM Katedra Grafiki Warsztatowej
Kated.Mal.,Rys.Rzeźb. WGM Katedra Mal.Rysunku i Rzeźby
Kated.Wybr.Zag.Plast. WGM Katedra Wybr.Zagadnień Plast.
Kated.Kształ.Ogólnoplast. WTU Katedra Kształ.Ogólnoplast.
Kated.Tkan. WTU Katedra Tkaniny
Kated.Druk. WTU Katedra Druku
Kated.Ubioru. WTU Katedra Ubioru
Kated.Dziew. WTU Katedra Dziewiarstwa
Kated. Biż. WTU Katedra Biżuterii
Inni pracownicy ASP Inne grupy pracownicze
Byli pedagodzy ASP Byli pedagodzy
Autor korp. ASP Autor korporatywny
Studenci ASP Studenci ASP w Łodzi
Byli studenci ASP Byli studenci nie bedący pracownikami ASP