Bibliografia Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Bibliografia dokumentuje działalność, dorobek naukowy, dydaktyczny i artystyczny uczelni i jej pracowników. Baza jest bibliografią przedmiotowo-podmiotową, zawierającą dane bibliograficzne na temat uczelni i osób w niej zatrudnionych oraz rejestrującą publikacje autorstwa lub współautorstwa nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni, a także dokumenty za treść i formę których odpowiedzialność spoczywa na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, potraktowanej w tym przypadku jako autor zbiorowy.
Tematyka bazy wiąże się przede wszystkim ze specjalizacjami nauczania w uczelni i obejmuje następujący zakres: sztuka, malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, tkanina unikatowa, sztuka użytkowa, projektowanie ubioru, biżuterii, tkaniny, form przemysłowych, projektowanie graficzne, edukacja wizualna.
Źródła danych bibliograficznych stanowią przede wszystkim dokumenty opublikowane samoistne wydawniczo, jak książki, katalogi wystaw, czasopisma oraz niesamoistne wydawniczo w tym prace, rozdziały, fragmenty tekstów w książkach i katalogach wystaw oraz artykuły i fragmenty w czasopismach, w tym także w prasie codziennej z wyłączeniem krótkich notatek i wzmianek. Rejestrowane są również dokumenty elektroniczne. Do opisów artykułów z czasopism drukowanych posiadających wersję elektroniczną w Internecie dołączane są adresy WWW.
Uwzględniane są dokumenty polskie i obcojęzyczne.
W opisach publikacji pracowników uczelni uwzględnia się następujące rodzaje autorstwa: autor osoba lub ciało zbiorowe jako główny twórca intelektualnej i artystycznej zawartości dokumentu, autor tekstu, przedmowy, wstępu, redaktor, autor ilustracji, autor fotografii, autor projektu graficznego, tłumacz.
Opisy są sporządzane z autopsji z wyjątkiem wydawnictw niedostępnych w zbiorach, których dane są przejmowane z innych spisów bibliograficznych i baz.
Zasięg chronologiczny bazy aktualizowanej na bieżąco będzie obejmował okres od początku powstania uczelni, czyli od roku 1945 do chwili obecnej.
Sukcesywnie są wprowadzane opisy na podstawie bibliografii ASP utworzonej w formie kartoteki, obejmującej opisy od roku 1945.
Opisy dokumentów związane z działalnością ASP i jej pracowników są klasyfikowane pod względem treści i zaopatrzone w hasła przedmiotowe.