Bibliografia Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
Typy publikacji - charakterystka formalna


Opis bibliograficzny każdej pracy zarejestrowanej w bazie oznaczony jest 2- lub 3- literowym kodem, charakteryzującym daną pracę pod wzgledem piśmienniczo - formalnym.

Przyjęto następujące kody dla poszczegolnych typów prac:

ACP Artykuł w czasopiśmie pol.
ACZ Artykuł w czasopiśmie zagr.
AP Odrębna praca w wydaw. zwartym pol.
AZ Odrębna praca w wydaw. zwartym zagr.
C Czasopismo
DE Dokument elektroniczny
DW Druki wydane w zw. z wystawą
FCP Fragment w czasopiśmie pol.
FCZ Fragment w czasopiśmie zagr.
FP Fragment w wydaw. zwartym pol.
FZ Fragment w wydaw. zwartym zagr.
KSP Książka polska
KSZ Książka zagr.
KWP Katalog wystawy polski
KWZ Katalog wystawy zagr.
NE Nekrolog
NO Notatka
PN Prace niepublikowane
T Teka